Podstawowe szkolenie - EMDR Część pierwsza

Fundacja VITAMELIUS
Polskie Towarzystwo Terapii EMDR
we współpracy z Europejskim Towarzystwem EMDR

mają zaszczyt zaprosić na
 
PIERWSZĄ CZĘŚĆ PODSTAWOWEGO SZKOLENIA
 
W ZAKRESIE TERAPII EMDR
                                                                                                                                                     
Warszawa:
28-31.03.2019 - zapisy jedynie na listę rezerwową
          lub 
11-14.07.2019 - dostępne wolne miejsca
 
 
       
 
Opis metody: Terapia EMDR to metoda dająca narzędzia, które pozwalają pomóc osobom z problemami o podłożu lękowym. Zalecana w przypadku trudności, które zapoczątkowało wydarzenie traumatyczne typu przemoc, wykorzystanie seksualne, wypadki, katastrofy naturalne.
 
EMDR integruje elementy standartowych technik terapeutycznych z bodźcem zewnętrznym w postaci stymulacji bilateralnej, która stymuluje mózg na poziomie neurofizjologicznym do bardziej adaptacyjnego przetwarzania informacji.
 
EMDR jest jedną z dwóch metod oficjalnie rekomendowanych przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) do leczenia zaburzeń posttraumatycznych (PTSD) dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, zarówno w procesie indywidualnym jak i grupowym.
 
Zakres szkolenia: pierwsza z dwóch części szkolenia podstawowego, z zakresu teorii i praktyki stosowania EMDR.
Pierwsza część szkolenie trwa 4 dni i składa się zarówno z części teoretycznej jak i praktycznej (praca na własnych doświadczeniach).
Szkolenie jest rekomendowane przez EMDR EUROPE, kończy się uzyskaniem certyfikatu EMDR-Basic Training Level 1 i upoważnia do prowadzenia terapii metodą EMDR. Uzyskanie certyfikatu jest uwarunkowane uczestniczeniem w całej części praktycznej szkolenia i przynajmnie 80% części teoretycznej.
Szkolenie jest na bieżąco tłumaczone na język polski. Materiały szkoleniowe - w języku polskim.
 
 

Prowadząca dr Anna Rita Verardo - konsultant i trener EMDR, rekomendowany przez EMDR EUROPE. Dr Verardo jest również członkiem komitetu do spraw dzieci i młodzieży EMDR Europe.

Doktor Anna Rita Verardo  od wielu lat pracuje, jako terapeuta i trener EMDR. Jako trener brała udział w wielu programach pomocy humanitarnej, szkoląc terapeutów między innymi na Kubie i Wietnamie oraz udzielając pomocy ofiarom katastrof naturalnych. Jest autorką wielu artykułów, książek i badań dotyczących stosowania i skuteczności metody EMDR.

 
 
Uczestnicy: zapraszamy psychologów, psychiatrów oraz terapeutów, którzy ukończyli czteroletnią szkołę i uzyskali certyfikat w  innym podejściu psychoterapeutycznym i na co dzień zajmujących się pomocą osobom po traumach.
 
Miejsce i termin szkolenia:
            
28-31 MARCA 2019
i
11-14 LIPCA 2019
w
WARSZAWIE
(Centrum Konferencyjne Kopernika
ul. Kopernika 30)
             
 
 
Koszt szkolenia:    1 750,00zł + VAT ( 2 152,50zł brutto)
            
Warunki uczestnictwa :
 
1. Wypełnienie i odesłanie drogą mailową na adres vitamelius@gmail.com Karty Zgłoszenia link do karty

 

2. Wysłanie (ze względu na specjalistyczny charakter szkolenia)  kopii dyplomu psychologa (w przypadku lekarzy psychiatrów - prawa wykonywania zawodu) lub certyfikatu ukończenia szkoły w innym podejściu terapeutycznym.
 
3. Opłacenie kwoty stanowiącej koszt szkolenia
 
W związku z niewielką ilością miejsc w grupach, o akceptacji zgłoszeń decydowała będzie kolejność ich nadsyłania.
Po przesłaniu Karty Uczestnictwa dostaniecie Państwo potwierdzenie, co będzie stanowiło podstawę do dokonania przelewu.

DO POBRANIA