Metody wspomagające EMDR w stabilizacji osób z Zaburzeniami Dysocjacyjnymi

Polskie Towarzystwo Terapii EMDR 

 wraz z Fundacją VITAMELIUS

zaprasza na warsztat:

    "Metody wspomagające EMDR w stabilizacji osób z Zaburzeniami Dysocjacyjnymi"

 

Warsztat zamknięty - tylko dla członków PTT EMDR

 


 OPIS WARSZTATU

Podwójna uwaga jest kluczowym elementem skuteczności terapii EMDR. Terapeuta pomaga klientowi być „jedną nogą w teraźniejszości, a drugą w przeszłości”. Instalacja odpowiednich zabezpieczeń zmniejsza ryzyko powstania blokad przy wyższym poziomie intensywności zaburzenia. Zakłada się, iż nie powinno się przeprowadzać stymulacji EMDR z klientem, bez uprzedniego wykluczenia zaburzenia dysocjacyjnego. „Dlatego też terapeuta, chcący przeprowadzić EMDR, powinien najpierw zastosować Skalę Doświadczenia Dysocjacyjnego (Dissociative Experience Scale, DES)” (Shapiro, 2001).

W przypadku klientów z silnym afektem dysocjacyjnym niekontrolowane emocje mogą naruszyć świadomość, co zaburza istotną równowagę pomiędzy przeszłością a teraźniejszością. Podczas niniejszego warsztatu terapeuci będą mogli nauczyć się stosowania skali DES, techniki „Kochających Oczu” („Loving Eyes”) Jima Knipe’a, „Skali Tyłu Głowy” (Back of the Head Scale), „Ciągłej Instalacji Teraźniejszej Orientacji i Bezpieczeństwa” (Constant Installation of Present Orientation and Safety (CIPOS)”, dzięki czemu będą mogli ocenić, i poprzez stymulację wzrokową wzmocnić, świadomość klienta jego teraźniejszej obecności w gabinecie terapeuty. Wspomniane wyżej metody można stosować w fazie przygotowania przed desensytyzacją lub w czasie procesu desensytyzacji. (Knipe, 2015).
Efektywność terapii najczęściej jest rezultatem rozpoznania i akceptacji subiektywnej rzeczywistości odrębnych stanów JA klienta oraz umiejętności terapeuty poprowadzenia klienta w stronę dysolucji barier amnezyjnych oraz dysharmonii tych stanów. Jednakże u wielu klientów proces przełączania się stanów JA jest chaotyczny i niekontrolowany W czasie warsztatu omówiona zostanie Tabela Frasera (Fraser, 2008), co da terapeutom strategię wspomagającą terapię EMDR, a dzięki temu będą mogli pomóc w ustanowieniu wewnętrznej współpracy oraz integracji między różnymi stanami JA.  PROWADZĄCY -      Ted Olejnik

 

Miejsce i termin:            08-09.05.2017

Centrum Konferencyjne Kopernika

ul. Kopernika 30

Warszawa
                                                         

Koszt :

- Członkowie PTT EMDR - 307,50 zł  (250,00zł plus VAT)

                                  

Warunki uczestnictwa :

 

1. Posiadanie certyfikatu ukończenia przynajmniej pierwszej części szkolenia podstawowego - szkolenie EMDR Level 1

2. Wypełnienie i odesłanie drogą mailową na adres vitamelius@gmail.com Karty Uczestnictwa  - link do Karty

3. Opłacenie kwoty stanowiącej koszt szkolenia

UWAGA - Ograniczona ilość miejsc

DO POBRANIA