Seminarium EMDR

 

Polskie Towarzystwo Terapii EMDR 

 wraz z Fundacją VITAMELIUS

zaprasza na warsztat:

    "Od narodzin do śmierci – wpływ przywiązania na więzi" 

OPIS SEMIANRIUM

Program seminarium składał się będzie z dwóch głównych części:

1.       Podstawy teorii przywiązania – rozwój na poziomie poznawczym, emocjonalnym i neurobiologicznym. Zaburzenia przywiązania i ich wpływ na rozwój osobowości, kształtowanie się systemów więzi, budowanie zasobów w odniesieniu do podstaw teoretycznych terapii EMDR.

2.       Praca z dziećmi. Protokół „EMDR – dzieci”, budowanie relacji z dzieckiem, adaptowanie narzędzi EMDR w zależności od wieku i możliwości rozwojowych dziecka, angażowanie rodziców w pracę terapeutyczną

 

PROWADZĄCA - Anna Rita Verardo

 

Miejsce i termin:            28 - 29.04.2017

Centrum Konferencyjne Kopernika

ul. Kopernika 30

Warszawa
                                                         

Koszt :

- Członkowie PTT EMDR - 676,50 zł  (550,00zł plus VAT)

- Pozostali                          - 861,00 zł  (700,00zł plus VAT)                                    

Warunki uczestnictwa :

 

1. Posiadanie certyfikatu ukończenia przynajmniej pierwszej części szkolenia podstawowego - szkolenie EMDR Level 1

2. Wypełnienie i odesłanie drogą mailową na adres vitamelius@gmail.com Karty Uczestnictwa link do karty

3. Opłacenie kwoty stanowiącej koszt szkolenia

UWAGA - Ograniczona ilość miejsc

 

DO POBRANIA